top of page

Draden van Licht

Stukjes van Don Américo Yábar, helpend om je perceptie te veranderen en bewustzijn te vergroten


Laten we onszelf verbeelden dat we bestaan uit draden, uit draden van licht, enkel dit.

We zijn niets anders dan draden van licht die het grote bewustzijn van het Universum voedt.

Wanneer we dit bewustzijn kunnen ervaren, dit grootste bewustzijn, dat zo anders is en wanneer we dit alles met grote nederigheid benaderen, dan kunnen we deze draden zien.

En wanneer we dan eindelijk deze draden zien en de ervaring voelen met ons energetisch lichaam dan worden we net als kinderen, zittend in de schoot van een geweldige moeder. En dat is wat de Pachamama is.


Wat is de Kosmovisie van de Andes bewoners?

De Andeswereld is bezield. Heel de Andeswereld is bevolkt door spirits, en met ‘spirits’ wordt een subtiele en vitale energie bedoelt die het leven verwarmt. Neem daarbij ook in overweging dat het wezen van het universum het leven zelf leven is.

####


LEVEN! Alles heeft spirit. Het water, de bergen, de sterren, de wind, vader zon, moeder maan, alles heeft spirit. En weet je, ze zijn familie, net als wij! En ze nemen allemaal deel aan het echte leven. We zijn allemaal betrokken in de realiteit. Bewustzijn wordt niet geboren, het wordt nooit volwassen, wordt nooit oud en gaat nooit dood. Het is eeuwigdurend en eeuwig. We weten al dat het lichaam geboren wordt, opgroeit, heel veel dingen doet ... en uiteindelijk sterft het. Maar niet bewustzijn. Daarom is het zo dat in alle oude tradities 'ontwaken in bewustzijn' verbonden is met het gevoel van het eeuwige en van het transcendente.

Dit is het belangrijkste deel van dit werk. Omdat alle dingen waarover we praten, alle lessen die we leren, alle dingen die we doen. . . dit uiteindelijk door de wind allemaal meegenomen wordt..... zoals de bladeren in de herfst.

####

"Eens waren er op een berg een paar oude sjamanen die elkaar de toekomst voorspelden, dat wat ze zagen in de cocabladeren. Opeens bracht een van hen de spirit naar beneden en toen de anderen hun hoofd ophieven, was alles glanzend en schitterend. Wat was er gebeurd? Hij had de spirit geroepen.

Wanneer je spirit aanroept, vul je jezelf met licht. Wij zijn niets anders dan licht. Het is het licht dat de leiding heeft over de energie. De energie van de geboorte van het Zelf waarvoor jij zowel de vader als de moeder bent.

####

Om het eenvoudiger te zeggen: de mens is als de accu van een auto. Hij ontlaadt zich en laadt zich weer op. Je verliest lading/kracht in het leven van alledag. Een leven met veel routine, een getemd leven, is een constante ontlading, een constant verlies van energie. Dan moet je op zoek gaan naar je kracht, daar waar je kracht zit.

####

Je moet aandacht besteden aan de ontwikkeling van je eigen wezen. Hoe kun je je bewustzijn ontwikkelen als je meer tijd aan je neuroses besteedt dan aan je eigen levensenergie? Hoeveel tijd besteed je aan je angst, aan je persoonlijk belang, aan je interne dialoog en je preoccupaties? Wie voedt de adelaar en de wolf en de poema in jezelf? '


bottom of page