top of page

Dat Welzijn, Creativiteit, Liefde en Geluk de leidraden in je leven mogen zijn (en niet je denken)

Goed werk heeft tijd nodig, zo troostte ik mezelf in de afgelopen 3 jaar wanneer het maar niet opschoot met de website. Drie jaar duurde het om naar buiten te treden met datgene wat ik graag deel. Zo lang heeft het geduurd om de verschillende stromingen waarin ik mezelf heb verdiept te integreren tot ‘n geheel.


Wat ik doe, wat ik deel, zijn mijn ervaringen en kennis op het gebied van yoga en energetisch werk. Wat ik ermee beoog, is wat ik in de eerste zin schrijf: ‘dat Welzijn, Creativiteit, Liefde en Geluk de leidraden in je leven mogen zijn (en niet je denken)’.

Over geluk

Volgens vele spirituele stromingen is geluk de hoogste staat van Zijn die een mens kan bereiken. Het omvat Welzijn en een Creatief en Liefdevol leven.

Lang heb ik dan ook geaarzeld of ik over zulke ‘grote’ woorden als Geluk kan schrijven.

Want kan ik iets schrijven over geluk wanneer er momenten zijn dat ik helemaal geen geluk ervaar? Wat weet ik dan over geluk? Het is zo’n groot onderwerp! Maar toch, al onderzoekend heb ik inzichten verworven wat geluk in de weg zit en hoe je hier verandering in kunt brengen en ook het inzicht dat geluk slechts op 1 plek aanwezig is. Bovendien; als geluk de hoogste staat van Zijn is die een mens kan ervaren dan is dat waar ik me op wil richten en mee bezig wil zijn! Want waar je aandacht aan geeft, groeit.

Ben ik gelukkig?

De, naar het lijk, eenvoudige vraag ‘ben ik gelukkig’ heb ik vaak als heel confronterend ervaren. Omdat ik deze vraag zo vaak, als ik eerlijk tegen mezelf was, met ‘nee’ moest beantwoorden. Nee, was dan mijn conclusie, op dit moment voel ik helemaal geen geluk. Wat een lastige en vervelende vraag, want er kwam dan ook de gedachte bij me op dat ik faalde als mens. Ik ben vast niet de enige.

En dat is geen vreemde gedachte. Overspoeld als je wordt, ik kan zelfs zeggen gehersenspoeld als je wordt met beelden van een ‘ tandpastaglimlach-geluk’ heeft dit een gigantische invloed op hoe je de wereld ervaart en hoe je denkt te moeten zijn. Wanneer je niet beter weet of wanneer je niet genoeg afstand hebt van deze stralende glimlachtandpasta cultuur, dan komt het gevoel van falen, van niet-voldoen, al snel om de hoek kijken. Er is bewuste Actie nodig om de juiste afstand te creëren tussen wat je opgedrongen krijgt (en toelaat) en wat je eigen waarde, je eigen mening, gevoel, wijsheid en je eigen formidabele waarheid is. Pas wanneer je los komt van mainstream overtuigingen, ga je beseffen dat je als mens niet kunt falen, maar dat je dit alleen in je eigen ogen kunt doen. Omdat je niet kunt voldoen aan de hoge, zo niet onmogelijke eisen die je jezelf oplegt. Je denkt dat dit allemaal zo hoort, dat je dat allemaal nodig hebt om iemand te zijn, iets te verdienen, om gelukkig te zijn. Maar niets is minder waar! Het is precies het tegenovergestelde; geluk staat los van eisen.

Het is goed om te beseffen dat het je denken is die de eisen stelt. Het is goed om te weten dat je uit je denken kunt stappen en dat je méér bent dan alleen je denken.

Nu ik al dit stukje geschreven heb, besef ik dat eindeloos veel meer te schrijven is over geluk in de betekenis van ‘de hoogste staat van Zijn die een mens kan bereiken’ want het omvat het leven zelf. En aan de andere kant is er eigenlijk niet zoveel te zeggen en te schrijven over geluk want het is slechts te vinden op 1 plek en dat is in de aanwezigheid van het nu. Het loslaten van de eisen van het denken is hierbij een onontbeerlijke stap. Wanneer je daarbij je aandacht verplaatst naar je hart en je vanuit je hart verbindt met de werkelijkheid in al zijn uitingen en verschijningsvormen (jezelf, de anderen, de aarde, het water, de bomen, vogels, maan, zon, sterren etc…), kun je gaan ervaren dat je deel uitmaakt van een onmetelijk groter geheel waarin je je eigen perfecte plaats inneemt. Dit alles creëert een juiste ontvankelijkheid waarbij geluk zomaar uit je hart kan ontspringen.


Met de yoga lessen en de energetische meditaties bied ik handvatten en sleutels om uit je denken te stappen, aanwezigheid in het nu te ervaren en hoe je werkelijk te verbinden met het leven.


Lees meer over de yoga lessen en hier en hier over het energetisch werk dat ik doe.

Naast groepslessen zijn individuele sessies mogelijk.

Ik hoop je snel bij een van de activiteiten van de Goede Stroom te ontvangen.


bottom of page