top of page

Enkele gedachtes over de Peru Salka Reis

Blog n.a.v. de Peru reis die in mei 2019 plaatsvond.

Hoe was de reis, wordt me gevraagd. En tuurlijk ben ik blij met de belangstelling, maar een antwoord erop geven, is niet zo eenvoudig…..


De grote hoeveelheid intense ervaringen die de reis met zich meebracht, tijdens het samenzijn met Don Américo en Gayle Yabar en de periode erna toen we als groep samen hebben gereisd door het mooie Peru, heeft enige tijd nodig gehad om er woorden aan te geven. En naast de vraag hoe het was, is een veelvoorkomende vraag wat je dan precies doet wanneer je met Don Américo en Gayle bent. Don Américo refereert naar zichzelf als zijnde een dichter en een healer. Ook is hij de oprichter van de Salka beweging, waarbij Salka staat voor de Vrije Energie. Het Salka pad is een poëtisch energetisch pad, waarbij de poëzie staat voor schoonheid en energie voor dat wat ten grondslag ligt aan de materiële wereld. Schoonheid gaat gepaard met de frequenties die verbonden zijn met het hart en in relatie zijn met de wereld van de levende energie betekent dat je met je intentie in een constante stroom van uitwisseling verkeert met deze dimensies. Maar wàt doe je dan wanneer je met hun bent? Zichtbaar is er niet zozeer veel te benoemen omdat het voor een groot deel innerlijk energetisch werk is. Wel kan ik zeggen dat je de meest fantastische en mooie plaatsen bezoekt met machtig natuurschoon en dat je op vele krachtplekken komt waar het makkelijker is om energie te voelen omdat op deze locaties hoge frequenties aanwezig zijn. En nu dat de reis al een tijdje achter de rug is en dingen zich hebben kunnen ordenen in mijn bevattingsvermogen, weet ik beter wat het me gebracht heeft. Er is mistwolk opgetrokken, een stukje van de sluier die tussen mezelf en mijn grootste Zijn staat, is opgelost. Dit begrip brengt me in een zekere euforische stemming want ik weet met heldere zekerheid wat de volgende stap is die ik ga zetten. En daarbij is, als bij toverslag, geen enkele ruimte meer voor twijfel. Hoe gezegend is dat? En dit is het werk met deze twee paqo’s*. Zij verschaffen de energie die wij -op het pad naar vrijheid, welzijn, innerlijke vrede en vreugde- op dit moment nog ontberen om in contact te zijn met de Vrije Energie. Als tijdelijke bemiddelaars, als geweldige accu's, helpen ze om de verbindingsschakel met de Salka energie als het ware af te stoffen zodat je in staat wordt deze verbinding aan te gaan, te voeden en zodoende te verstevigen. In verbinding met de Salka Energie verandert het perspectief waarmee je de wereld en je leven ervaart en het biedt de mogelijkheid te putten uit een bron met oneindige mogelijkheden en liefde. De gevolgen van het samenzijn met deze twee grootmeesters in energiewerk is iets wat zich pas in de tijd openbaart. Mondjesmaat, stapje voor stapje, wanneer het juiste ogenblik daar is, ontvouwt zich het inzicht (of inzichten) die je verder helpt(-en) op je weg. Maar er was meer tijdens deze reis. De connectie met het onzichtbare, met de energetische wereld, is een deel van de realiteit die je kunt onderzoeken, en dit wordt op dit pad aangeduid met de linkerkant. Daarnaast is er ook het gewone dagelijks leven en dit is dan de rechterkant van de werkelijkheid. In dit gewone bewustzijn is er net zo goed eindeloos veel te beschouwen en te bestuderen. En dit gaat veelal ook om onze relatie tot de ander. Als groep waren we fortuinlijk; eenieder van ons is in het bezit van een vermogen tot zelfreflectie en zodoende heeft ieder van ons al ruime hoeveelheid verantwoordelijkheid voor eigen leven aanvaard. In zo’n groep is het goed groeien; met genoeg ruimte en respect voor eigenheid en elkeen dienend als spiegel voor de ander, was er de vrijheid en ontspanning jezelf in je doen en laten te ontmoeten in verbinding met de groep, op een manier die waardevolle inzichten bracht. Als gezelschap waren wij de gelukkigen die dit alles mochten ervaren. Wil je er een volgende keer bijzijn, hou de mailing in de gaten, er komen meer kansen en mogelijkheden!

*Paqo: een exacte vertaling uit het Quechua (een van de talen van de bewoners van de Andes) is er niet in het Nederlands voor dit woord. Bij benadering is een paqo een priester, sjamaan, mysticus.

Meer foto's van de reis zie je hier

bottom of page