top of page

Het achtvoudige yoga pad, over de yoga soetra's van Patanjali


Yoga staat voor één maken, samenvoegen en in de Yogasoetra’s (verzen) van Patanjali (Indiase geleerde en filosoof uit ‘wellicht’ de 2e eeuw voor Chr.) worden op een uiterst bondige manier de filosofie en ‘techniek’ van yoga samengevat.


De soetra’s (verzen) grijpen terug op oudere Indiase leerstellingen en zijn erop gericht om de klesa's (kwellingen) te verzwakken en uit te roeien. Daarvoor wordt gekeken naar de oorzaak van ellende. Dat heeft te maken met de begin-involutie van het individueel bewustzijn. Involutie is de inwikkeling van purusha (het geestelijke, zuivere bewustzijn) door contact met prakriti (de materie). Door de koppeling (verwikkeling) van de Ziener (purusha) en het Geziene (prakriti) is het bewustzijn in slavernij beland. Om tot bevrijding te komen wordt het hele proces in omgekeerde richting doorlopen, door de oorzaken van manifestaties na te speuren. De oorzaken worden tot zaden teruggebracht en verzwakt, vervolgens tenietgedaan (geroosterd).


Avidya (onwetendheid) is de grondoorzaak van vier andere kwellingen (klesa’s). De vijf klesa's brengen alle ellende van het menselijk leven teweeg.


De 196 soetra's zijn verdeeld over 4 pada’s (hoofdstukken):

Hoofdstuk 1:

Samādhi Pāda (51 soetra's): Samādhi verwijst naar de gelukzalige staat waarin de yogi zich bevindt, wanneer deze door totale absorptie een is geworden met het goddelijke. Deze eenwording is het doel; het middel waarmee dit doel gerealiseerd kan worden staat in soetra I, 2, het aforisme dat het principe van de yoga definieert: Yoga is het beheersen van de geest, zodat deze geen enkele vorm aanneemt.


Hoofdstuk 2:

Sādhana Pāda (55 soetra's): Sādhana betekent oefening of discipline. Hierin worden twee vormen van yoga beschreven: kriyã yoga en ashtãnga yoga en in dit laatste wordt het achtvoudig pad van yoga uitgelegd; yoga als discipline bestaande uit 8 verschillende elementen om tot bevrijding te komen.


Het achtvoudig pad bestaat uit:

1. Yama (morele code - zelfbeheersing)

2. Niyama (zuivering en leer)

3. Asana (integratie van lichaam en geest door fysieke activiteit)

4. Pranayama (beheersing van de ademhaling)

5. Pratyahara (beheersing van de zintuigen)

6. Dharana (concentratie)

7. Dhyana (meditatie)

8. Samadhi (contemplatie - de stille staat van gedachteloos bewustzijn)


Hoofdstuk 3:

Vibhūti Pāda (56 soetra's): Vibhūti staat voor kracht of openbaring. Dit hoofdstuk beschrijft de bijzondere yogatechnieken waarmee de yogi over bovennatuurlijke vermogens kan beschikken. Deze vormen echter een beletsel op de weg naar de algehele bevrijding….of kunnen een beletsel vormen.


Hoofdstuk 4

Kaivalya Pāda (34 soetra's): Kaivalya betekent letterlijk volmaakte afzondering, maar staat in de soetra's voor de uiteindelijke bevrijding (moksha), het doel van de yoga.


Bron is Wikipedia

Comments


bottom of page