top of page

Mijn nieuwe website is online!

- 28 mei 2020 -

Al voelt het een beetje vreemd in deze corona tijd, waarin ik met enige regelmaat heen en weer geslingerd word tussen hoop en bezorgdheid.

Hoop dat deze crisis ertoe zal leiden dat hogere waardes van het leven de leidraden worden van onze samenlevingen. Dat het klaar is met dit (geld)systeem met al zijn destructieve gevolgen, een stelsel en ook dit wereldbeeld waarin we al zolang in vastzitten, het is tenslotte maar n idee dat het zo moet. Dit gaat gepaard met de hoop dat we aan de vooravond staan van grote omwentelingen die de aarde en haar bewoners optillen naar hogere frequenties, zoals in vele inheemse samenlevingen en door zieners aangekondigd en voor velen al –met momenten- voelbaar.

Bezorgdheid om de omvang van de crisis waarin we nog maar aan het begin staan, denk ik zo. Als ik kijk naar de beelden van de hongersnoden die zich nu voltrekken in de wereld, dan ben ik werkelijk verlamd. Dit is zo….., geen woorden voor….. en dan zijn er natuurlijk al de andere dingen zoals bijvoorbeeld het isolement waarin we beland zijn en de anderhalve meter maatschappij als gevolg van het corona, en dit als het nieuwe normaal. Het is belangrijker dan ooit ons bewust te zijn hoezeer we elkaar nodig hebben, zeker ook voor de jongeren, de kinderen, dat we niet vervreemden van elkaar, dat angst voor elkaar niet de overhand krijgt, dat we onze hartklop blijven voelen, dat solidariteit belangrijker is dan ideeën van wat nou wel of niet waar is in dit hele verhaal, ieder mag een eigen mening er op na houden.

En dan kom ik met een nieuwe website, zoiets als ‘business* as usual’ terwijl er niks usual is in deze tijden. Maar toch, het bestaat en kan allemaal naast elkaar bestaan.

En zo, hierbij de aankondiging van mijn vernieuwde website, met een ontwerp van dochter Naoko. Maanden hebben we er, steeds tussendoor, aan gewerkt om tot iets te komen waar we allebei trots op zijn. Ik ben blij met de uitstraling en vormgeving die Naoko eraan gegeven heeft. Hiermee kom ik graag naar buiten om mezelf te presenteren in

dat waar mijn passies liggen nl. yoga en het Andespad, twee praktische levenszienswijzen die mijn leven dagelijks richting geven.

Ik hou van yoga. Hoe in aandacht en in verbinding met mijn lichaam, het bewustzijn glijdt naar al die plekken in mijn lijf en er verlenging, ruimte, adem en vrijheid brengt. Hoe mijn lichaam werkelijk onderdeel word van mijzelf en ik het kan gaan ervaren als mijn wonderbaarlijk voertuig voor aardse ervaringen. Niet als een last, maar als een zege.

En ik hou van het Andespad, wat ik voornamelijk doorgekregen heb via de praktische Salka leringen. Ze geven mij inzicht in de hartswijsheid uit de Andestradities. Energetische bewegingen, doorgegeven d.m.v. o.a. meditaties, die op eenvoudige en doeltreffende manieren innerlijke ordening en aanlijning brengen. Die je helderheid geven in de krachten van deze werkelijkheid, het mannelijke en vrouwelijke, de kosmos en de aarde, licht en zwaar, doel en missie en de nooit aflatende wisselwerking en verbondenheid tussen alles. Het is als een dans die we kunnen aanvaarden, wanneer we in verbinding met aardse en kosmische energieën, onze geheel eigen plaats ontdekken en innemen in het geheel. Niet geleid door het ego, maar door Salka, de niet getemde, vrije energie, die de route vormgeeft van ons persoonlijk pad.

Met yoga en de energetische meditaties kan ik mijn steentje bijdragen naar de verbinding met onszelf, op weg naar heelheid.


टिप्पणियां


bottom of page