top of page

Beweging, energie & intentie


-07 april 2024-

Workshops: Beweging, energie & intentie, van een afgescheiden zelfbewustzijn naar een leven in verbinding


Een stap-voor-stap aanpak

 
Waarnemen hoe de energie in jezelf stroomt, je verbinden met de energieën van de Natuur en je persoonlijk energie afstemmen op de energie van de Aarde en de Kosmos, zorgt voor een verschuiving in de ervaring van wie je bent. Het beknellende van de overmatige gerichtheid op het zelf lost op en wordt ingeruild voor de ervaring dat je onderdeel bent van een groter geheel. Dit is een helende transformatie; het voert je naar je authentieke zelf en het is dé kwantum sprong op het pad van menselijke evolutie.


Deze serie van vier workshops vormen samen ‘n geheel maar de bijeenkomsten zijn ook los van elkaar te volgen.

 

De workshops zijn als een praktische vertaling van de essentie van oeroude heilige wijsheid, bewaard gebleven in het Andes hooggebergte. Het gaat over het herstellen van een intieme connectie met de Natuur en het ons herinneren dat we deel uitmaken van dit geheel en dat in de verbondenheid grote helende krachten werkzaam worden die helpend zijn voor alles waar je maar mee kunt worstelen; het is als het weer aanvaarden van de Natuur en de Kosmos als zuivere en altijd ondersteunende coaches en gidsen op je aardse reis.


ANDES KOSMOVISIE

De workshops gaan over ‘de kosmovisie van de Andes’; een benadering van het leven die aan de ene kant heel pragmatisch is en je helpen om je dagelijks leven goed te leven, en aan de andere kant je ook bewust maken dat je een energetisch wezen bent in een continue uitwisseling met een levend universum. Dit laatste maakt dat het leven (en wijzelf) veel mysterieuzer is dan we doorgaans hier in het Westen aannemen.

 

Naast inzicht in de diepte en schoonheid van de kosmovisie, word je, in een stap-voor-stap aanpak, gegidst naar het aangaan van de verbinding met de Natuur en de Kosmos. Dit gebeurt d.m.v. energetische bewegingen die lijken op actieve 'meditatie-achtige' oefeningen. Meer specifieke uitleg vind je in deze blog onder het kopje Energie en onder het kopje Intentie.


Effecten

Dit alles voert je naar een meer gegronde, in je lijf zijnde, expanderende ervaring van wie je bent in relatie tot het universum. Het werkt therapeutisch, bevrijdend, helend en voert naar een staat van zijn waarbij je meer flow en vreugde in je leven ervaart, het brengt je naar een kosmisch bewustzijn en brengt je dichter bij je authentieke zelf.

 

Voor wie

De eenvoudige energetische bewegingen zijn door iedereen te leren, zijn direct toepasbaar en zijn een mooi startpunt om het leven op een andere manier te kunnen benaderen en de leringen te omarmen als zijnde een krachtig tegenwicht voor ons over-gerationaliseerde, veelal liefdeloze, angstige, gehaaste en onverschillige maatschappij. Het persoonlijke transformeren van je innerlijke staat naar meer eenheid en liefde, is naast dat het helend is voor je zelf, ook een actie van dienstbaarheid waarbij je bijdraagt aan een liefdevollere wereld.


DE TITEL UITGELEGD; over beweging, energie en intentie

BEWEGING

Tijdens de workshops beginnen we met het lichaam fysiek te bewegen en te activeren. Naast het losmaken van de gewrichten, naar een diepere ademhaling gaan, het ontladen van spanningen, naar ontspanning gaan, de aandacht van buiten naar binnen brengen, het toe bewegen naar stabiliteit en het zacht en ontvankelijk maken van je lijf, zijn de specifieke oefenseries zo opgebouwd dat je als vanzelf het contact met je lijf aangaat; je gaat waarnemen wat er in je lichaam gebeurt en je word je bewust van innerlijke sensaties. Dit is als een welkome ‘inhaalslag’ omdat we in onze maatschappij zó zó ver verwijderd zijn van ons lijf en de aan het lichaam verbonden wijsheid.

Met deze voorbereiding is het vervolgens makkelijker om energie in je lichaam waar te nemen en te verplaatsen en ook de -positieve- veranderingen als gevolgd van het energiewerk zijn, in de connectie, makkelijker waarneembaar.

Per definitie ervaar je energie en energetische bewegingen ín je lichaam en fysiek bewegen helpt – naast het energiewerk - om tot een diepe fusie en integratie te komen van body, mind en spirit; het helpt om niet op een mentaal niveau te blijven steken.


Naast meer 'yoga-achtige' oefeningen, zijn er oefenseries die erop gericht zijn om je energetisch lichaam waar te nemen en te activeren, dit zijn meer 'taichi-achtige' oefeningen.


Kan iedereen hieraan deelnemen, ongeacht de lichamelijke conditie?

In principe zijn de oefenseries voor iedereen met een redelijke conditie en met redelijke bewegingsvrijheid te volgen, maar neem contact op bij vragen of twijfel.


ENERGIE

Dat wat de materiële wereld bezield, is de levende energie en zo is de hele natuur levend en reagerend en is de kosmos een vibrerend veld van pure energie. Met de energieën van de natuur en met het vibrerend veld kun je bewust connecten en in een toenemend bewustzijn en gevoeligheid de energieën ervaren, voelen en in de uitwisseling kun je de altijd aanwezige ondersteuning gewaarworden.


Het unieke van de spirituele Andes aanpak in het verbinden met energie

Het verbinden met de energieën in de Andes traditie is geen mediteren en het is geen bidden. Het is de energie in beweging brengen d.m.v. intentie en het werken met innerlijke beelden of anders gezegd 'met oprechte verbeelding'.

Terwijl meditatie veelal erop gericht is de geest te kalmeren en inzicht te krijgen, vraag je in gebed een hogere macht om iets te doen. In de Andes tradities ligt het centraal om het universum om hulp te vragen maar het is wel zo dat je het zelf moet doen, d.w.z.: het vormen en onderhouden van je relatie met de Natuur en de Pachamama en de Kosmos is dat wat je zelf doet en zélf doen betekent een diepe commitment aangaan.

Energie bewegen met behulp van verbeelding zorgt ervoor dat energie zich heel snel kan verplaatsen en dit duurt nooit langer dan een paar minuten. Je hebt geen specifieke omgeving nodig om dit te doen als is het buiten in de natuur zeer aan te bevelen en hoe vrijer in de natuur hoe beter. Je heb geen specifieke houding nodig, geen specifieke geuren, trommels of welk ander soort hulpmiddelen dan ook; het bewegen van de energie en de transformatie gebeurt enkel en alleen d.m.v. van je intentie en zo kun je het overal en dagelijks toepassen.


Indelingen van energie

Stel jezelf voor dat je energetisch gezien als een lichtgevend ei bent, omringd door een vibrerend veld van energie waarin alles met alles verbonden is door filamenten, door lichtdraden.

Als het lichtgevend ei die je bent, besta je uit één geheel en niet uit afzonderlijke delen. Maar toch kun je in dit geheel onderscheid maken tussen gebieden in jezelf die elk een heel eigen specifieke kwaliteit van energie hebben. Er zijn hierin talloze elkaar overlappende indelingen mogelijk, en dit zijn allemaal elkaar aanvullende aspecten van jezelf. In de Andes visie maken ze gebruik van deze indelingen van energie.


En zo kun in jezelf energetisch een rechterkant en een linkerkant onderscheiden en in een andere indeling onderscheid je in drie centrums van Zijn: de yachay als zetel van het intellect, de munay als centrum van liefde als een actie van de Wil en de llankay verbonden met je acties en handelen. Ieder van deze centra heeft zijn eigen manier om de werkelijkheid te ervaren en te begrijpen.

Het steeds meer integreren van je linker- en rechterkant en van je 3 centrums van zijn, betekent dat je steeds meer aspecten van jezelf bewust tot eenheid brengt.

(-cit- uit het boek 'The Andean Cosmovision' van O. Gordon)


Er bestaan nog andere indelingen van energie, waar ook tijdens de workshops mee gewerkt wordt maar in dit stukje strekt het te ver om er meer over te schrijven.


Een praktisch voorbeeld lees je in de blog 'het aanraken van de Pachamama', een beschrijving hoe je een energetische connectie met Moeder Aarde kunt vormen.


INTENTIE

Energie volgt intentie.

Intentie die energie beweegt is niet: 'ik heb de intentie om naar de winkel te gaan', dit is niet meer dan een gedachte, je kunt wél of niet naar de winkel gaan en wat je keuze ook is, het is niet zo van belang.

Intentie die energie beweegt is iets heel anders, het is een directe actie in het moment zelf, buiten het denken om, buiten de tijd om en buiten iedere twijfel of een actie mogelijk is of niet. Intentie doét en ís. Op deze manier is intentie zeer krachtig.

In Andes energiewerk is intentie de sleutel van verbinding en in die relatie ontstaat het magische en mysterieuze; ervaringen buiten onze normale perceptie en voorstellingsvermogen.

De Andes paqo's* zijn meesters in intentie.


Samengevat

Voor een ieder die, in relatie met de Natuur, Pachamama en de Kosmos andere aspecten van zichzelf wil ontdekken op weg naar meer eenheid, vreugde, vrede en flow in zichzelf, voor diegenen die zoeken naar heling op welk vlak dan ook is de visie en beoefening zeer ondersteunend, voor het versterken van je authenticiteit en het besef dat een ieder van ons absoluut kan bijdragen aan meer licht, liefde en schoonheid in de wereld.


*Paqo: Sjamaan/mysticus van de Andes


Info:

Datums: 01 juni en 06 juli

Kosten: €45 p.p. per keer

Bij mooi weer bij het Dommeldal, bij slecht weer binnen, plaats volgt nog

Opgeven of voor vragen bel 06 – 33 81 31 23 of via info@degoedestroom.nl


コメント


bottom of page